Test een gratis E-bike – Hessenpoort

Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel hebben bedrijventerrein Hessenpoort als Topwerklocatie gemarkeerd. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. De locaties hebben een sterke rol in de regionale economie.

Om de vestigingscondities van Hessenpoort nu en in de toekomst op topniveau te houden, hebben de Ondernemersvereniging Hessenpoort, Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel een programma ontwikkeld: Fiets for Future. 

Een onderdeel van Fiets-For-Future is de ‘fietsprobeerpool’. Ben jij een werknemer of werkgever op Hessenpoort? Dan kan jij of je werknemers een week lang gratis een e-bike testen. 

Deze website is eigendom van provincie Overijssel