Fietscafé

Het fietscafé van Beter Benutten was een succesvol evenement om fietsstimulering onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen. Het bracht werkgevers, ondernemers, beleidsmakers en mobiliteitsmakelaars bij elkaar. Het café werd eind 2016 georganiseerd in de fietsfabriek van Kruitbosch. Tijdens het fietscafé vertelde de fietsfabrikant over de nieuwste fietsmode, presenteerde de gemeente Zwolle haar recent gerealiseerde fietsinfrastructuur en vertelde zij over verschillende fietsstimuleringsmaatregelen zoals een deelfietssysteem.

Het effect?
Het succes van de bijeenkomst lag in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen rond een gedeelde interesse: de fiets. Het zorgde voor kruisbestuiving en plannen en ideeën die ontstonden, konden met hulp van de mobiliteitsmakelaars direct concreet gemaakt worden. Zo boden zij informatie over beschikbare opstartsubsidies waarmee goede ideeën kunnen worden gerealiseerd.  

Een bijeenkomst als het fietscafé biedt inspiratie om fietsmaatregelen te nemen binnen een organisatie of gebied. Deze inspiratie heeft vaak een spin-off effect richting andere maatregelen zoals concrete regionale fietsstimuleringsacties of collectieve afspraken.

Interesse?
Ook interesse om een evenement te organiseren of bij aan te sluiten? Neem dan contact op met onze mobiliteitsmakelaars en onderzoek wat de mogelijkheden zijn.

Deze website is eigendom van provincie Overijssel