Beloningsmaatregelen
Beloningsmaatregelen trekken de aandacht van de doelgroep en verleiden om gedrag te veranderen. Gedurende een fietsproject worden andere voordelen, zoals gezondheid, vaak belangrijker gevonden dan de (financiële) beloning om te fietsen. Beloningsmaatregelen hebben daardoor een tijdelijk karakter en zijn niet bedoeld om gedrag blijvend te veranderen.

De meest gebruikte beloningen bij fietsprojecten zijn geld en cadeaus. Ook sociale beloningen in de vorm van complimenten kunnen goed werken. Lees hier voorbeelden van succesvolle beloningsprojecten.

Deze website is eigendom van provincie Overijssel